2022-03-08 15:05:42

POZIV NA TESTIRANJE - UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA
BRESTOVEC OREHOVIČKI
KLASA: 112-02/22-01/04
URBROJ: 2140-59-22-5
U Brestovcu Orehovičkom, 8.3.2022.

P O Z I V
na testiranje kandidata

Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu njemačkog jezika poziva kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a prijave su pravodobne i potpune, na testiranje koje će se provesti dana

15. ožujka (utorak) 2022. u 10,00 sati

Testiranje će se obaviti u prostorijama Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 40, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Za vrijeme boravka u prostorima škole obavezno je nositi zaštitnu masku za lice te dezinficirati ruke na ulazu u školu.

Lista kandidata/kinja:

  1. Ivana Filipec

Kandidat/kinja koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama škole.

                                                                                             Za Povjerenstvo:
                                                                                             Višnja Borovčak v.r.

Cjeloviti tekst Poziva nalazi se na priloženoj poveznici:
Poziv na testiranje kandidatkinje


Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički