2022-03-24 13:25:11

INTERNETSKI BONTON

Iako smo u 2. mjesecu obilježili Svjetski dan Sigurnosti na Internetu, današnji sadržaj na Informatici u 3.a razredu posvetili smo još malo Internetu, aktualnoj temi. Nako obrađenog sadržaja, učenici su u paru kreirali plakate čija je tema bila Internetski bonton, a ciljevi samostalno osmišljavanje 4-5 pozitivnih Pravila ponašanja na Internetu. Osim toga, učenici su sami dizajnirali plakat uz crtanje i stvaranje 3D modela na spomenutu temu.

Što reći, osim da su učenici uživali u kreiranju, učiteljica u vođenju, stoga nije ni čudo da su rezultati odlični. Želite pogledati njihove uradke? Slobodno zavirite u njihov razred i pročitajte što vam poručuju.


Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički