preskoči na sadržaj

Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički

Login
PODACI O ŠKOLI

 Osnovna škola
Stjepana Radića
Brestovec Orehovički

 Brestovec Orehovički 40
49221 BEDEKOVČINA
OIB: 34947430654

 elektronička pošta:
os-s.radica@kr.t-com.hr

 tel. 049 238 149

fax. 049 238 250

VIRTUALNA ŠKOLA

VIRTUALNI RAZREDI

5.A 5.B 6.A 6.B

7.A 7.B 8.A 8.B

VIRTUALNA ZBORNICA

e-Dnevnik za učitelje

e-Dnevnik za učenike

RTV SRCE ZAGORJA

RADIO SRCE ZAGORJA

Vremenska prognoza

 
Digitalni materijali

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 10. 2012.

Ukupno: 2016982
Ovaj mjesec: 808
Ovaj tjedan: 457
Danas: 25
Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Vizija i misija naše škole

 V I Z I J A

Naša je škola
OAZA zajedništva,
nepresušni IZVOR znanja
i KAMEN TEMELJAC
uspješne budućnosti naših dionika: 
učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice.

M I S I J A

Prepoznajemo,
podržavamo i razvijamo

POTENCIJAL svakog dionika,
kroz kvalitetno PERSONALIZIRANO
i TIMSKO-SURADNIČKO učenje i poučavanje
u
SIGURNOM, POTICAJNOM I KREATIVNOM
ambijentu naše škole.

VC u nastavi

Prevoditelj

Bojanka za djecu

MUDRA MISAO

Hranite djecu ljubavlju, tako će njihovi strahovi umrijeti od gladi.

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Anketa (mala)
Pred nama su proljetne radionice za maštovite, kreativne i talentirane učenike.
Dolaziš li?
ZANIMLJIVOSTI

RASPORED ZVONA
Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONA.doc

HRABRI TEFEFON
 
 
Trebaš pomoć i podršku? Događa ti se nešto loše u obitelji ili školi, a čini ti se da se nemaš kome povjeriti? Hrabri telefon nudi pomoć i podršku iputem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.
Razgovor sa savjetovateljem Hrabrog telefona je potpuno anoniman, a dostupan je na stranici www.hrabritelefon.hr.
Nemoj šutjeti o tome, potraži pomoć!
PITALICE

     IZUMI I IZUMITELJI

     Kviz izumi   

    KNJIGE I AUTORI

     Kviz knjige

       SVEMIR

    Kviz svemir

ZNAKOVI U PROMETU

      Kviz promet

Natječaji za prijem u radni odnos

       - MATEMATIKA

 

 

 

           STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

          NATJEČAJ

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  • Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu matematike poziva kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a prijave su pravodobne i potpune, na testiranje koje će se provesti u utorak, 17. rujna 2019. u 12 sati.

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 40.


Lista kandidata: 1. Barbara Celinić Genda

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Cijeli tekst Poziva nalazi se u priloženom dokumentu:

POZIV na testiranje kandidata - MATEMATIKA

  • Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu fizike poziva kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a prijave su pravodobne i potpune, na testiranje koje će se provesti u utorak, 17. rujna 2019. u 12 sati.

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 40.


Lista kandidata: 1. dr. sc. Aleksandar Mona Macko Puhek

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Cijeli tekst Poziva nalazi se u priloženom dokumentu:

POZIV na testiranje - FIZIKA

 

  • MATEMATIKA

Natječaj

Sadržaj i način testiranja

Poziv na testiranje

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa

 

  • FIZIKA

Natječaj

Sadržaj i način testiranja

Poziv na testiranje

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa

 

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

Natječaj

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, potvrdu o stažu iz matične evidencije HZMO, uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

 

Kandidat/kinja koji/a je steko/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom na adresu škole:
Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina (za natječaj).

 

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 11.03.2019.

Natječaj traje od 12.03.2019. do 19.03.2019. godine.                                                                                                           

                                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                                               Zdenko Kobeščak

**************************************************************************************************************************************************************************************

NOVI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA/ICE PSIHOLOGA/INJE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.  STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u dokumentu na priloženoj poveznici:

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psihologa/inje

 

********************************************************************************

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.  STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Cijeli tekst Natječaja možete pročitati u dokumentu na priloženoj poveznici dolje:
Natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika/ice psihologa/inje

 

 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice razredne nastave – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:
 
Natječaj za učitelja/icu razredne nastave - 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme
 

 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice matematike – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

Natječaj za učitelja/icu matematike
 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice matematike – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

2. kuhara/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust)

Uvjeti:
Kandidati/ice pod točkom 1. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).
Kandidati/ice pod točkom 2. srednja stručna sprema - kuhar/ica.


Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:
- dokaza o stručnoj spremi
- domovnice
- uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti špoštom na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 12.3.2018.

Natječaj traje od 13.03.2018. do 20.03.2018. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

Natječaj

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                        Zdenko Kobeščak

 

 

 

 

  

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

učitelja/ice razredne nastave – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno
                                                  vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)
- učitelja/ice engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
                                                     (zamjena za rodiljni dopust)
-učitelja/ice informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
                                                     (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Prijave na natječaj se primaju u roku od 8 dana od dana objave poštom na adresu škole.
Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:
      -    dokaza o stručnoj spremi
      -domovnice
      -uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 11.10.2017.

Natječaj traje od 12.10.2017. do 19.10.2017. godine.

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                        Zdenko Kobeščak  

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za zasnivanje radnog odnosa kuhara/ice temeljem Natječaja koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički dana 21.9.2017.

Odgovarajući tekst u cjelini možete vidjeti na priloženoj poveznici:

Poništenje Natječaja  

 

Osnovna škola Stjepana Radića

 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 

-    kuhara/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: srednja stručna sprema - kuhar/ica

Prijave na natječaj se primaju u roku od 8 dana od dana objave na adresu škole.

Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:

- dokaza o stručnoj spremi

- domovnice

- uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

Brestovec Orehovički, 20.9.2017.

 

Natječaj traje od 21.9.2017. do 28.9.2017. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuhara ili kuharicu.pdf

preskoči na navigaciju